Energieverkenners en -coaches

Energieverkenners

De energieverkenners zijn vrijwilligers van WeertEnergie die allen een opleiding over de bouwkundige en installatietechnische aspecten van energiebesparing via de Natuur en Milieufederatie Limburg hebben gevolgd. Zij bemensen het duurzaamheidsloket (samen met coaches van Wonen Limburg), geven gratis algemeen advies en maken vaak de warmtescans.

Energiecoaches

De energiecoaches van WeertEnergie zijn als zelfstandig adviseur beroepsmatig met energiebesparing bezig. Zij werken op declaratiebasis voor WeertEnergie en zijn niet verbonden aan een uitvoerend of toeleverend bedrijf. Daardoor kunnen zij neutraal en onafhankelijk advies geven. Zij doen de woningopname, stellen het Persoonlijk EnergiebesparingsPlan op en ondersteunen de energieverkenners bij hun werk.