Persoonlijk Energiebesparingsplan

Een Persoonlijk Energie Plan (PEP) is een soort energie-stappenplan. Na het in kaart brengen van je ‘energielekken’ met een warmtescan kun je een energiecoach van WeertEnergie inhuren om een persoonlijk en toekomstgericht energieplan te laten maken. In dat plan beschrijft de energiecoach de huidige situatie, de situatie waar je naar toe wilt en de verschillende stappen om daar te komen. Jouw energiewensen staan centraal. Wat wil je? Wat is je budget? De energiecoach denkt mee in mogelijke oplossingen.

Energieverkenners

De energieverkenners zijn vrijwilligers van WeertEnergie die allen een opleiding over de bouwkundige en installatietechnische aspecten van energiebesparing via de Natuur en Milieufederatie Limburg hebben gevolgd. Zij bemensen het duurzaamheidsloket (samen met coaches van Wonen Limburg), geven gratis algemeen advies en maken vaak de warmtescans.

Werkwijze

De energiecoach loopt samen met jou de woning door, kijkt naar de toegepaste materialen en constructies, maar ook naar de details waarvan hij vermoedt dat er wat te besparen valt. Hij luistert goed naar jouw wensen en mogelijkheden en geeft commentaar over de haalbaarheid daarvan. Ook inventariseert hij opvallende energieslurpers en vraagt hij naar specifieke energieverbruiken die met jouw gedrag te maken hebben.

Al deze gegevens worden verwerkt in een softwareprogramma waarmee de theoretische energiebehoefte wordt berekend en deze wordt vergeleken met het werkelijke energiegebruik. De energiecoach formuleert bouwkundige en installatietechnische maatregelen voor de besparing van energie en berekend wat dit ongeveer oplevert en wat het ongeveer kost. Dit op basis van een database met vergelijkbare woningen en maatregelen. Dit alles wordt samengevat in een rapport: het Persoonlijke EnergiebesparingsPlan. Klik hier voor het aanvraagformulier en een kostenindicatie.

Energiecoaches

De energiecoaches van WeertEnergie zijn als zelfstandig adviseur beroepsmatig met energiebesparing bezig. Zij werken op declaratiebasis voor WeertEnergie en zijn niet verbonden aan een uitvoerend of toeleverend bedrijf. Daardoor kunnen zij neutraal en onafhankelijk advies geven. Zij doen de woningopname, stellen het Persoonlijk EnergiebesparingsPlan op en ondersteunen de energieverkenners bij hun werk.

Tarieven diensten 2019 incl 21% BTW (consumentenprijzen) vindt u in het aanvraag formulier

NB: deze aanbieding geldt alleen binnen het werkgebied van Weert Energie.