Privacyverklaring

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze opdrachtgevers, relaties en websitebezoekers staat bij WeertEnergie hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

1. Privacybescherming

  1. WeertEnergie vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn opdrachtgevers, relaties en bezoekers van de website van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
  2. WeertEnergie gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van opdrachtgevers, relaties en bezoekers van de website. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
  • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Warm wonen Weert en de persoon in kwestie; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
  • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende persoon.
  • WeertEnergie houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

  1. WeertEnergie legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van uw opdrachtgeverschap, en/of een andere met u gesloten overeenkomst en/of om u te informeren over voor u relevante activiteiten, producten en diensten van WeertEnergie.
  2. Als u inzage wilt hebben in uw gegevens, daarin wijziging wilt aanbrengen of deze (deels) wilt laten verwijderen kunt u dit doorgeven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  3. Ook vragen of klachten over ons privacybeleid kunt u via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

3. Gegevensverwerking van websitebezoekers

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, houdt WeertEnergie algemene bezoekersgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s.

Terug naar de Homepagina